VERTIMAL Výškové práce Levice

výška výškové stavebné práce nátery umývanie upratovanie vo výške horolezecká technika horolezeckou technikou pomocou horolezeckej techniky vertimal Levice Nitra nedostupné miesta fasády komíny kostoly poľnohospodárske družstvá hydroglóbusy opravy vyska

VERTIMAL, s.r.o.

Adresa: Ku Bratke 1, 934 05 Levice
Telefón: 0905 569 204, 0905 569 205
Fax:
Kontaktná osoba: Ing. Juríček Karol
Mobil: 0905569204
E-mail: vertimal@vertimal.sk
Internet: www.vertimal.sk
VERTIMAL, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI:

Sídlo:
VERTIMAL, s.r.o.
Ku Bratke 1
934 05 Levice

IČO: 36521647
IČ DPH: SK2020155984

Spoločnosť zapísaná dňa 9. 7. 1997 do Obch. registra, Okr. súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 10390/N

Bankové spojenie: ČSOB Levice
Č.účtu: 4014785150/7500
IBAN: SK80 7500 0000 0040 1478 5150


Firma Vertimal, s.r.o., držiteľ Certifikátu kvality ISO 9001:2008 od certifikačnej spoločnosti BUREAU VERITAS SLOVAKIA, ponúka služby v oblasti špeciálnych prác a to „prác vo výške pomocou horolezeckej techniky“.

Špecializujeme sa na práce vykonávané horolezeckou technikou, spravidla na miestach nedostupných pre mechanizmy alebo kde budovanie lešenia je zbytočne nákladné, prípadne technicky veľmi zložité alebo niekedy nemožné (vysoké komíny, oceľová konštrukcia, rôzne silá a pod.)

Horolezeckou technikou sme schopní vykonávať prakticky všetky stavebné práce, pri ktorých sa nevyžaduje práca z pevnej pracovnej podlahy. Preto najčastejšou našou pracovnou náplňou sú nátery každého druhu, vrátane abrazívneho ošetrenia konštrukcií, rôzne čistiace práce, pomocou najmodernejších priemyselných vysávačov, prípadne vysokotlakovými vodnými čistiacimi strojmi.

Okrem týchto prác máme skúsenosti aj s opravou fasád, rôznymi montážnymi a demontážnymi prácami ako aj s klampiarskymi prácami.
Počas našej existencie sme naše služby poskytli celému radu odberateľov. Boli to predovšetkým nasledujúce činnosti:

- nátery vysokých komínov murovaných
- nátery oceľových komínov
- nátery vysielačov
- nátery oceľových konštrukcií
- rozoberanie vysokých komínov murovaných
- čistenie stavebných konštrukcií
- čistenie technologických častí prevádzok
- montážne a demontážne práce
- opravy fasád

Významný podiel našej činnosti spočíval a aj spočíva vo vykonávaní výškových prác v jadrových elektrárňach. Jednalo sa hlavne o práce na I. a II. bloku JE Mochovce, konzervačné práce na III. a IV. Bloku JE Mochovce, práce v JE Temelín a čistiace práce v JE Bohunice.

Vzhľadom na skúsenosti získané realizovaním týchto akcií je naša firma schopná zvládnuť skutočne náročné práce ako z hľadiska personálneho zabezpečenia výškovými špecialistami tak aj z hľadiska technického vybavenia najmodernejšou technikou.

1. Ing. Karol Juríček - spoločník, konateľ spoločnosti

Tel.: 0905 569 204 , Email: juricek@vertimal.sk

;-name-;

2. Mária Hegedúšová - ekonómka a konateľka spoločnosti

Tel.: 0905 569 205, Email: hegedusova@vertimal.sk

;-name-;

3. Milan Kováčik - vedúci výškových prác

Tel.: 0915 984 779, Email: kovacik@vertimal.sk

;-name-;

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.