História

VERTIMAL, s.r.o. - výškové práce

Spoločnosť VERTIMAL, s.r.o. vznikla zo záľuby - horolezectva, pôvodných zakladateľov firmy 
Ing. Karola Juríčka a Mariana Červienku
Svoje hobby sa rozhodli využiť aj vo svojej práci a špecializovali sa na práce vo výškach. Týmto prácam sa venovali od roku 1990. Najprv ako združenie výškových špecialistov a od roku 1997 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. 

Marian Červienka
Popis obrázka

  Marian Červienka                                                                                          Ing. Karol Juríček

Horolezeckou technikou boli schopní vykonávať prakticky všetky stavebné práce, pri ktorých sa nevyžaduje práca z pevnej pracovnej podlahy. Preto najčastejšou pracovnou náplňou boli nátery každého druhu. Neskôr sa pridali aj služby ako abrazívne ošetrenie konštrukcií, rôzne čistiace práce, pomocou najmodernejších priemyselných vysávačov, prípadne vysokotlakovými vodnými čistiacimi strojmi. 
 

Významný podiel našej činnosti spočíval a aj spočíva vo vykonávaní výškových prác v jadrových elektrárňach. Jednalo sa hlavne o práce na I. a II. bloku JE Mochovce, konzervačné práce na III. a IV. Bloku JE Mochovce, práce v JE Temelín a čistiace práce v JE Bohunice. Vďaka skúsenostiam získaným realizovaním týchto akcií sme schopní zvládnuť aj skutočne náročné práce.

Sme pripravení poskytnúť našim klientom kvalitné a profesionálne služby s využitím najmodernejšej techniky a personálu so špecializáciou na výškové práce.

Fotografie z histórie

 • Marian Červienka pri nátere odkvapových žľabov
  Marian Červienka pri nátere odkvapových žľabov
 • Marian Červienka pri búraní komína
  Marian Červienka pri búraní komína
 • Marian Červienka pri demontážnych prácach
  Marian Červienka pri demontážnych prácach
 • Ing. Karol Juríček pri náterových prácach
  Ing. Karol Juríček pri náterových prácach
 • Ing. Karol Juríček pri nátere kostolnej veže
  Ing. Karol Juríček pri nátere kostolnej veže

 

 

Potrebujete naše služby?